Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Một tấm gương sáng say mê yêu khoa học


Đón bách niên tâm trí chẳng già
Những công trình sách đẹp trăm hoa
Tôn vinh đạo lý lòng yêu nước
Giữ gìn kỷ cương tâm tại gia
Năm tháng say mê chăm viết sách
Đêm ngày hứng thú soạn thơ ca
Một đời tận tụy yêu khoa học
Sống khỏe vui trong cảnh thái hòa

2/12/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét