Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Chúc mừng xuân mới


Chúc các thi huynh sống khỏe lâu
Đón xuân nâng chén mừng cho nhau
Gia đình thịnh vượng nhà no ấm
Xã hội văn minh nước mạnh giàu
Bố mẹ từ tâm làm việc thiện
Ông bà phúc đức để mai sau
Cháu con học giỏi rèn tài đức
Sống kỷ cương văn hóa dẫn đầu

22/12/2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét