Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Ngày lễ vu lan


Tháng bảy ngày rằm dịu bóng mây
Du Già Cốc Pảng sáng chiều nay
Nhân dân quý mến mời ăn tết
Nâng chén đôi lần rượu uống say
Xá tội vong nhân ơn phúc tổ
Cũng rằm tục đã có lâu nay
Làng trên xóm dưới vui ngày tết
Lễ hội cổ truyền tốt đẹp thay
17/7/2014
Được dự buổi lễ hội: Xá tội vong nhân tại Du Già Cốc Pảng

 Hện Yên Minh tỉnh Hà Giang.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét