Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Lời Bác dạy


Ngàn năm lời Bác mãi vang ngân
Muốn đất nước giàu tiến mạnh dần
Dân trí nâng cao tầm thế giới
Ngành nghề sánh kịp với hương lân
Điện đường trường trạm y tài đức
Quân đội anh hùng trong nghĩa nhân
Tâm Bác anh linh luôn tỏa sáng
Cội nguồn đức trí của nhân dân

Tháng 7/2013


0 nhận xét:

Đăng nhận xét