Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Hoa ban trắng


Những ngày cha mẹ đi thăm con
Đường gập gềnh muôn dặm nước non
Sức khỏe giảm dần chân chẳng mỏi
Luôn hiền hòa một tấm lòng son
Nơi về thăm cháu đường xa lắm
Núi điệp trùng chim hít véo von
Vượt qua dốc đèo quanh núi thẳm
Hoa ban đẹp mãi trong tâm hồn
Tháng 7/2007
Trên đất Mường Chà- Điện Biên


0 nhận xét:

Đăng nhận xét