Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Mùa xuân vãn cảnh chùa Tây Phương


Hương sắc Tây Phương trong nắng xuân
Linh Huyền Quang đẹp cõi nhân luân
Thâm Nghiêm cổ kính tôn thờ phật
Thơm nén tâm đượm mấy tuần
Tâm nhớ chùa Tây lòng Ngưỡng mộ
Thăm xem phật tượng một kỳ quan
Hiển linh mười tám vị La Hán
Mãi tọa thiền suy tư tĩnh tâm
Mồng sáu tháng ba trong các năm
Nhân dân mở hội đón mừng xuân
Trai thanh kiến thiết xây nhà nước
Nữ tú đảm đang giỏi việc dân
Già lão từ bi nơi của Phật
Trẻ trai năng động biết làm ăn
Làng quê đổi mới dân giàu có

Đất nước đẹp tươi hương sắc xuân.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét