Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Có một Mường Phăng như thế!


Có một Mường Phăng rừng biếc xanh
Sớm chiều đại tướng sống an lành
Đêm ngày Người ngẫm suy công việc
Nam tháng điều quân thần tốc, nhanh
Đánh chắc, lệnh ban ra tiến chắc
Thần kỳ quân đội chí hùng anh
Lập công chiến thắng Điện Biên Phủ
Đại tướng Mường Phăng mãi hiển danh

Tháng 4- 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét