Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

GIA ĐÌNH CỦA THI ĐÀN VIỆT NAM


Bên trái mình là bạn của mình
Thi đàn đất Việt một gia đình
Kề ngay bên phải cũng là bạn
Cách viết thơ trong sáng điển hình
Phía trước đằng sau nhiều bạn tốt
Văn thơ hay tỏa sáng lung linh
Nhà Thi đàn Việt nam tươi đẹp
Đoàn kết sẻ chia sống nghĩa tình

14/8/2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét