Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Ngày thơ Việt Nam


Ngày tết nguyên tiêu thơ Việt Nam
Niềm vui khích lệ mãi trong tâm
Giao lưu trao đổi tài thi pháp
Xướng họa bình thơ văn đạo đàm
Văn miếu xôn xao lòng cảm hứng
Thi đàn thơ diễn dạ mê ham
Thơ hay được thả về xa thẳm
Đất nước tình thơ mãi sáng rằm
4/11/2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét